Trymas | Zapraszamy na wczasy

*** CENNIK NA NAMIOTY, PRZYCZEPY, KAMPERY ***

CENNIK NA NAMIOTY, PRZYCZEPY, KAMPERY


W TYM ROKU BĘDZIEMY PRZYJMOWAĆ GOŚCI NA POBYTY DŁUŻSZE NIŻ 3 DNI. 

Przed przyjazdem proszę zapoznać się z oświadczeniem, które będzie wymagane od gości, można je sobie wydrukować i wypełnić w domu, zeby ograniczyć czas oczekiwania na miejsce. 

 

 Imię………………….……………                                 Nazwisko……….……………….……………..

Numer telefonu……………………………………         Adres email ……………………………………..

Termin pobytu  od    . . . . .. . . . .  do ……………..

                                              Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z wytycznymi dotyczącymi funkcjonowania campingów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce wydanymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z PFCiC i zobowiązuję się ich przestrzegać https://www.gov.pl/web/rozwoj/campingi

oraz

Nie jestem  / jestem na kwarantannie

Nie jestem  / jestem w trakcie diagnozy na COVID-19

Nie mam / mam gorączkę, kaszel,

Nie miałem (nie miałam) / miałem ( miałam) świadomy kontakt z kimś zarażonym w ciągu

ostatnich 2 tygodni

                                                           ……………………………………………………

                                                                               podpis czytelny ( za dziecko rodzic lub opiekun)